Sorry, this video is not available in your country.

HÒA TẤU CỒNG CHIÊNG-LỄ HỘI ĐÂM TRÂU - LÊ HỮU PHONG

lehuuphong_gialai

Tags: LÊ HỮU PHONG

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 10-01-2012

LIÊN HOAN CÔNG CHIÊNG THANH THIẾU NHI TỈNH GIA LAI 2011. TIẾT MỤC DO HỌC SINH TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ HUYỆN MANG YANG TRÌNH BÀY.

Bình luận (0)