HÒA TẤU CỒNG CHIÊNG-LỄ HỘI ĐÂM TRÂU - LÊ HỮU PHONG

Tags: LÊ HỮU PHONG

Thể hiện: Nhiều ca sĩ

Thể loại: Việt Nam, Thể Loại Khác

Đăng ngày 10-01-2012
LIÊN HOAN CÔNG CHIÊNG THANH THIẾU NHI TỈNH GIA LAI 2011. TIẾT MỤC DO HỌC SINH TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ HUYỆN MANG YANG TRÌNH BÀY.

Bình luận (0)