Clip đã bị xóa!

Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không
amye

Ngày đăng 18-05-2007

Hà Nội 12 ngày đêm