Sorry, this video is not available in your country.

Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

amye

Tags: Thông tin, Sự kiện, Thời sự, Chiến tranh, Điện Biên phủ trên không

Đăng ngày 18-05-2007

Hà Nội 12 ngày đêm

Bình luận (8)

Xem thêm bình luận