Hài 2012: Tết Văn Lang cả làng nói phét

Đăng ngày 08-01-2012
Lấy ý tưởng từ những câu chuyện trong dân gian, nội dung cười nhẹ nhàng và thâm thúy. Sau đây là trích đoạn:

Bình luận (0)