Clip đã bị xóa!

Hài 2012: Tết Văn Lang cả làng nói phét

Hài 2012: Tết Văn Lang cả làng nói phét
hoangson

Ngày đăng 08-01-2012

Lấy ý tưởng từ những câu chuyện trong dân gian, nội dung cười nhẹ nhàng và thâm thúy. Sau đây là trích đoạn: