Sorry, this video is not available in your country.

Hài: Bà ơi! đóng cửa lại - Hoài Linh, Việt Hương

Hài Đừng Hỏi

Tags: hài miền nam, hoài linh, việt hương, bà ơi đóng cửa lại

Đăng ngày 06-03-2013

Hài kịch: Bà ơi đóng cửa lại
Diễn viên: Hoài Linh, Việt Hương

Bình luận (0)