Sorry, this video is not available in your country.

Hài: Cầu thi đỗ - Nhóm hài sinh viên

violet1988

Tags: Hài: Cầu thi đỗ - Nhóm hài sinh viên

Đăng ngày 21-11-2012

Tiểu phẩm hài do nhóm sinh viên trường ĐH Khoa Học Xã hội và Nhân Văn thực hiện, được trình chiếu trong chương trình THư Giãn Cuối Tuần ngày 23/06/2012.

Bình luận (0)