Clip đã bị xóa!

Hài -- Điện Thoại
tuanpromise

Ngày đăng 29-12-2007

Một người anh trai lên thành phố kiếm người em gái, nhưng người em gái đã đi chợ. Người anh phải chờ trước cửa. Nhưng lạ là chiếc điện thoại lại nằm ở ngoài, và liên tiếp có nhiều cuộc ĐT gọi đến.... Người anh đành bắt máy và....