Sorry, this video is not available in your country.

Hài -- Điện Thoại

tuanpromise

Tags: Hài

Đăng ngày 29-12-2007

Một người anh trai lên thành phố kiếm người em gái, nhưng người em gái đã đi chợ. Người anh phải chờ trước cửa. Nhưng lạ là chiếc điện thoại lại nằm ở ngoài, và liên tiếp có nhiều cuộc ĐT gọi đến.... Người anh đành bắt máy và....
Đọc thêm

Bình luận (6)

Xem thêm bình luận