Sorry, this video is not available in your country.

Hài: Đóng dấu (Công Lý - Phạm Bằng)

violet1988

Tags: hài, công lý, phạm bằng, gala cười

Đăng ngày 18-06-2012

Hài: Đóng dấu
Diễn viên: Công Lý, Phạm Bằng
Trích từ Gala Cười 2004

Bình luận (0)