Clip đã bị xóa!

Hài: KHÓ (P1) - Hoài Linh, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang

Hài: KHÓ (P1) - Hoài Linh, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang
goccuoi

Ngày đăng 03-12-2011

Hài kịch: KHÓ - Hoài Linh - Cẩm Ly - Đàm Vĩnh Hưng - Trường Giang (phần 1)