Sorry, this video is not available in your country.

Hài: Người bạn tốt - Vân Sơn (Phần 3/3)

violet1988

Tags: Hài: Người bạn tốt - Vân Sơn (Phần 3/3)

Đăng ngày 23-11-2012

Hài kịch: Người bạn tốt. Các diễn viên tham gia: Vân Sơn, Bảo Liêm, Quang Minh, Hồng Đào, Diễm Liên. Trích từ DVD Vân Sơn 25.

Bình luận (0)