Sorry, this video is not available in your country.

Hài: Nổ - Trấn Thành &Trường Giang

Hài Đừng Hỏi

Tags: hài miền nam, trần thành, trường giang

Đăng ngày 13-03-2013

Hài: Nổ
Diễn viên: Trấn Thành, Lê Khánh, Trường Giang, Anh Đức

Bình luận (0)