Clip đã bị xóa!

Hài Tấn Beo Tấn Bo Đi Thi Giọng Hát Hay

Hài Tấn Beo Tấn Bo Đi Thi Giọng Hát Hay
songohan0410

Ngày đăng 20-09-2007

1 người từ miền núi lên TP đi giọng hát hay và quyết tâm giành được huy chương vàng