Sorry, this video is not available in your country.

Hài Xuân Bắc - Tự Long

Bui Ngoc Thanh

Tags: hài, funny

Đăng ngày 19-03-2008

Hài Xuân Bắc Và Tự Long Đóng Trung Với Nhau .

Bình luận (7)

Xem thêm bình luận