Hai cao thu nhí "xúc nhau" vui vật vã

Đăng ngày 03-09-2013
Hai em bé có màn đấu võ siêu hoành tráng. Đúng là tuổi trẻ tài cao!

Bình luận (1)