Clip đã bị xóa!

Hai chú cá lia thia đồng đang múa võ

Hai chú cá lia thia đồng đang múa võ
liathia

Ngày đăng 09-10-2009

Cá lia thia đồng đang đá nhau với nhiều thế võ rất đẹp. Nếu bạn muốn mua, hãy ghé http://chodientu.vn/shop/liathia