Sorry, this video is not available in your country.

Hai em đồng tính của Thượng Hải

Le Huu Song

Tags: 9x

Đăng ngày 16-07-2008

Cảnh quay trên tàu điện ngầm ở Thượng Hải , gây nên một làn sóng về văn hoá công cộng của người dân Trung Quốc

Bình luận (33)

Xem thêm bình luận