Hai em đồng tính của Thượng Hải

Tags: 9x

Đăng ngày 16-07-2008
Cảnh quay trên tàu điện ngầm ở Thượng Hải , gây nên một làn sóng về văn hoá công cộng của người dân Trung Quốc

Bình luận (51)