Clip đã bị xóa!

Hai em đồng tính của Thượng Hải

Hai em đồng tính của Thượng Hải
xiwangxing

Ngày đăng 16-07-2008

Cảnh quay trên tàu điện ngầm ở Thượng Hải , gây nên một làn sóng về văn hoá công cộng của người dân Trung Quốc