Clip đã bị xóa!

Hài kịch: Lên voi
goccuoi

Ngày đăng 23-02-2009

Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ, con người có thể đi từ địa vị của một ông chủ xuống một thằng đầy tớ lúc nào không hay... Một cô tiểu thư tài sắc vẹn toàn lấy nhầm phải anh đầy tớ "khố rách áo ôm", không chịu chấp nhận số phận cô tiểu thư đã thay đổi số phận như thế nào mời các bạn cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện.