Sorry, this video is not available in your country.

Hai nhóc tỳ sún răng hát nhép cười té ghế

hattnhep_sieuhai

Tags: rang sun lipsynce, hat nhep, funny

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Nhạc Chế

Đăng ngày 15-09-2010

=)) Không đỡ được về độ nham nhở.

Bình luận (0)