Hài tuyển chọn hay nhất 2012

Đăng ngày 30-05-2012
1. Tuyễn chọn tài năng
Diễn viên: Hoài linh - Chí Tài

2. Ông Mười Khó
Diễn viên: Hoài linh - Trường giang
Đàm vĩnh hưng - Cẩm ly

3. Ông Địa
Diễn viễn: Hoài linh - Chí Tài
Long đẹp trai

4. Gài
Diễn viên: Hoài linh - Cát Phượng
Trường giang - Hữu lộc

5. Cây cầu Dừa
Diễn viên: Trấn Thành

6. Osin
Diễn viên: Trấn thành

7. Ước mơ Ca Sỹ
Diễn viên: Chí tài - Phi Nhung - Thân Thúy hà
Dương Ngọc Thái - Tấn Bo

Bình luận (0)