Hài xuân 2010 - Nói xấu người yêu (hài Chiến Thắng)

Đăng ngày 04-02-2010
Anh chàng “nói xấu vợ” Chiến Thắng lại tiếp tục “tật” của mình khi Nói xấu người yêu.

Bình luận (0)