HàngĐẹp.net

Đăng ngày 18-01-2008
lúc anh đi ko 1 người đưa tiễn
lúc anh về bảy tám người khiêng
quan tài khắc chín chữ thiêng liêng
tổ quốc mất đi 1 thằng vô tích sự

Bình luận (4)