Clip đã bị xóa!

Hành Khúc Ngày Và Đêm
timlailoithe

Ngày đăng 16-12-2008

Clip Trích từ chương trình" Những Tình khúc theo thời gian"