Clip đã bị xóa!

Hành khúc Rồng Vàng
Sealight

Ngày đăng 09-07-2008

Bài hát về Công ty Vận tải Hoàng Long.