Clip đã bị xóa!

Hành trình trên đất phù sa - Thanh Thủy và Nhóm múa REX

Việt Pop

1,912

Tags: Hành trình trên đất phù sa, Thanh Thủy, Nhóm múa REX, Chương trình Tết làm điều hay

Thể hiện: Thanh Thúy

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Quê Hương

Đăng ngày 11-02-2010

Chương trình: Tết làm điều hay
Hành trình trên đất phù sa - Thanh Thủy và Nhóm múa REX

Bình luận (1)