Sorry, this video is not available in your country.

Hat Ayray - Gọi anh về - Mi Na

Việt Pop

Tags: Hat Ayray, Gọi anh về, Mi Na, hung kết tiếng hát dân ca khu vực Nam Trung Bộ 2009

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 04-05-2009

Hat Ayray - Gọi anh về được Mi Na dân tộc Ê đê 45 tuổi biểu diễn trong chương trình chung kết tiếng hát dân ca khu vực Nam Trung Bộ 2009

Bình luận (0)