Clip đã bị xóa!

Hat Ayray - Gọi anh về - Mi Na

Hat Ayray - Gọi anh về - Mi Na
Vpop

Ngày đăng 04-05-2009

Hat Ayray - Gọi anh về được Mi Na dân tộc Ê đê 45 tuổi biểu diễn trong chương trình chung kết tiếng hát dân ca khu vực Nam Trung Bộ 2009