Sorry, this video is not available in your country.

Hát bài Chòi Nam Trung Bộ - Đoàn ca múa dân gian Sao Biển - Phú Yên

Việt Pop

0

Tags: Hát bài Chòi Nam Trung Bộ, Đoàn ca múa dân gian Sao Biển, Phú Yên

Thể hiện: NSƯT Thanh Thúy

Thể loại: Việt Nam

Đăng ngày 20-01-2011

Hát bài Chòi Nam Trung Bộ - Đoàn ca múa dân gian Sao Biển - Phú Yên

Bình luận (0)