Clip đã bị xóa!

[Hát chế] em ở nhà quê mới lên

[Hát chế] em ở nhà quê mới lên
funny4real

Ngày đăng 10-04-2013

Hát chế hài hước: 'Em ở nhà quê mới lên'.