Sorry, this video is not available in your country.

Hát chế giao thông Việt Nam

Tran Thi Mai Lien

Tags: Cảnh báo giao thông bằng bài hát

Đăng ngày 12-09-2012

Clip này được hát để cảnh báo về vấn đề giao thông hiện nay. Những bài hát này được cover lại những ca khúc nổi tiếng nhưng thay lời về việc tham gia giao thông rất ý nghĩa và độc đáo.
Đọc thêm

Bình luận (2)