[Hát chế] là con trai thật tuyệt

Đăng ngày 24-04-2013
Ca khúc gốc: Là con gái thật tuyệt - Lê Cát Trọng Lý
Chế lời: Là con trai thật tuyệt

Bình luận (2)