Clip đã bị xóa!

[Hát chế] là con trai thật tuyệt

[Hát chế] là con trai thật tuyệt
musika

Ngày đăng 24-04-2013

Ca khúc gốc: Là con gái thật tuyệt - Lê Cát Trọng Lý Chế lời: Là con trai thật tuyệt