Sorry, this video is not available in your country.

Hát điểm danh các cầu thủ Real Madrid

Khong_xem_thi_phi

Tags: điểm danh, Real Madrid, hát chế tên cầu thủ, nhạc chế

Đăng ngày 27-09-2013

Lời bài hát tạm phiên âm :
"Ca si Lát - Pế Pê - Ra Mọt - A Bê Loa - Mạc Xế Lô
Xà Bi A Lôn Sô - Lu Ka Mô Ríccc
Ga Réc Beo - Rố Nan Đồ - Ích Cô - Ben Gia Má a hàààaa... Đỳ A Gô Lố Bét - Mô Rẹt Ta - Pế Rẹt
An Gèo Đi Ma Rí Á - Mẹc Cà - Khế Lá - ( Man Rít ) - Rà Pha En Va Ra Nề
Nà Chồ - La Ra Men Đí - Cà Sề Mí Rô - Zô Sép Rô Rì Gét
Phà Bì Ô Cô Ăn Cháo - Thồ Mác Mế Gia - Rê An Đi Xì Ma - Quin Nờ Cóp Pa Đu Rét - Èn Lờ Lí Ga - Ha Lá Rê An Màn Rịt"

Lại 1 bài hát nữa về trao lưu chế tên các cầu thủ, và lần này là từ các cầu thủ của Real Madrid.
Đọc thêm

Bình luận (0)