Clip đã bị xóa!

Hát điểm danh các cầu thủ Real Madrid

Hát điểm danh các cầu thủ Real Madrid
Khong_xem_thi_phi

Ngày đăng 27-09-2013

Lời bài hát tạm phiên âm : "Ca si Lát - Pế Pê - Ra Mọt - A Bê Loa - Mạc Xế Lô Xà Bi A Lôn Sô - Lu Ka Mô Ríccc Ga Réc Beo - Rố Nan Đồ - Ích Cô - Ben Gia Má a hàààaa... Đỳ A Gô Lố Bét - Mô Rẹt Ta - Pế Rẹt An Gèo Đi Ma Rí Á - Mẹc Cà - Khế Lá - ( Man Rít ) - Rà Pha En Va Ra Nề Nà Chồ - La Ra Men Đí - Cà Sề Mí Rô - Zô Sép Rô Rì Gét Phà Bì Ô Cô Ăn Cháo - Thồ Mác Mế Gia - Rê An Đi Xì Ma - Quin Nờ Cóp Pa Đu Rét - Èn Lờ Lí Ga - Ha Lá Rê An Màn Rịt" Lại 1 bài hát nữa về trao lưu chế tên các cầu thủ, và lần này là từ các cầu thủ của Real Madrid.

Đọc thêm