Hát then của dân tộc Tày Nùng Thái

Đăng ngày 31-03-2009
Sắc màu văn hóa của các dân tộc lần này giới thiệu cho các bạn tiếng hát Then cuả các dân tộc Tày, Nùng và Thái

Bình luận (17)