Sorry, this video is not available in your country.

Hatsune Miku - Bài ca bụng đói (đã dịch)

darkninjavn

Tags: miku, hatsune, vocaloid, nhạc, dịch, song, music, anime

Đăng ngày 06-11-2008

Bình luận (3)