Sorry, this video is not available in your country.

Hầu đồng(lên đồng,hầu bóng)nhân đại lễ kỷ niệm tạ Phủ 35 năm ra bắc ghế hầu Thánh của đồng thầy em tại Bản Phủ Phúc Sinh Trường

phuchp91

Tags: lên đồng, hầu đồng, hầu bóng, đạo mẫu, hát văn, Bản Phủ Phúc Sinh Trường, kỷ niệm, phuchp, len dong, hau dong, hau bong, hat van, dao mau, bắc ghế hầu thánh, lễ hội, thanh đồng, đồng bóng, đồng cốt.

Đăng ngày 01-07-2009

Video clip lên đồng(hầu đồng,hầu bóng)nhân đại lễ kỷ niệm tạ Phủ 35 năm ra bắc ghế hầu Thánh của đồng thầy em tại Bản Phủ Phúc Sinh Trường năm Đinh hợi-2007(Quang cảnh của Bản Phủ và đại lễ).
Thanh Đồng Thủ Nhang của Bản Phủ Phúc Sinh Trường:Nguyễn Thị Nhỡ tự Huyền Tỉnh hiệu Pháp Minh loan giá phụng hành.
Đọc thêm

Bình luận (0)