Clip đã bị xóa!

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Ninh Thuận

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Ninh Thuận
a_lo_xo

Ngày đăng 31-05-2011

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Ninh Thuận