Clip đã bị xóa!

Hình Kitty đẹp với bài hát Proud Of You

Hình Kitty đẹp với bài hát Proud Of You
nht2007

Ngày đăng 09-10-2007

Đây là những hình ảnh Kitty đẹp mà mình chọn lọc, video gồm bài hát Proud Of You rất hay. Nếu bạn muốn download những hình này hoặc động nhiều hơn thì có thể vào Blog mình để download nhé. http://my.opera.com/nht2007