Sorry, this video is not available in your country.

Hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi

Chuc_mung_nam_moi

Tags: Bác Hồ, Hồ Chí Minh, Hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi

Đăng ngày 20-01-2009

Tuy bận rộn công việc song Bác Hồ kính yêu luôn luôn dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt nhất tới các cháu thiếu nhi

Bình luận (2)