Clip đã bị xóa!

Hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi

Hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi
Chuc_mung_nam_moi

Ngày đăng 20-01-2009

Tuy bận rộn công việc song Bác Hồ kính yêu luôn luôn dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt nhất tới các cháu thiếu nhi