Hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi

Đăng ngày 20-01-2009
Tuy bận rộn công việc song Bác Hồ kính yêu luôn luôn dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt nhất tới các cháu thiếu nhi

Bình luận (2)