Hình ảnh đẹp giữa Messi và Ronaldo

Đăng ngày 01-06-2009
Hình ảnh đẹp giữa Messi và Ronaldo ở Cup C1 mùa bóng 2009.

Bình luận (1)