Hình ảnh gió giật bão số 9 - 2009

Đăng ngày 01-10-2009
Hình ảnh gió giật bão số 9 - 2009

Bình luận (0)