Sorry, this video is not available in your country.

Hình anh vụ tai nạn hôm 10/04 tại Vũng Tàu

hoanghonvungtau

Tags: Tai nạn Giao Thong

Đăng ngày 25-04-2009

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều thứ 6 ngay10/04 tại số 1569 đường 30/04 thành phố Vũng tàu.Nguyên nhan6ban đầu đo day truyền hình cáp vướng vào xe công ta lơ bật vào người đi xe gắn máy làm đầu đứt lìa cổ.
Đọc thêm

Bình luận (0)