Clip đã bị xóa!

Hình anh vụ tai nạn hôm 10/04 tại Vũng Tàu

Hình anh vụ tai nạn hôm 10/04 tại Vũng Tàu
hoanghonvungtau

Ngày đăng 25-04-2009

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều thứ 6 ngay10/04 tại số 1569 đường 30/04 thành phố Vũng tàu.Nguyên nhan6ban đầu đo day truyền hình cáp vướng vào xe công ta lơ bật vào người đi xe gắn máy làm đầu đứt lìa cổ.