Hình anh vụ tai nạn hôm 10/04 tại Vũng Tàu

Đăng ngày 25-04-2009
Vụ tai nạn xảy ra vào chiều thứ 6 ngay10/04 tại số 1569 đường 30/04 thành phố Vũng tàu.Nguyên nhan6ban đầu đo day truyền hình cáp vướng vào xe công ta lơ bật vào người đi xe gắn máy làm đầu đứt lìa cổ.

Bình luận (0)