Sorry, this video is not available in your country.

Hình học 11. Chương I. Bài 1+2+3.Phép tịnh tiến và đối xứng trục.

hocmaivn

Tags: Hocmai.vn, eLearning, Giáo dục, Học trực tuyến, Bài giảng điện tử, Trường học Thời đại Số, Lớp 11

Đăng ngày 28-11-2007

Hình học 11. Chương I. Bài 1+2+3.Phép tịnh tiến và đối xứng trục.

Bình luận (1)