Hình học 11. Chương I. Bài 4+5. Phép quay và đối xứng tâm.

Đăng ngày 29-11-2007
Hình học 11. Chương I. Bài 4+5. Phép quay và đối xứng tâm.

Bình luận (1)