Sorry, this video is not available in your country.

Hình học 11. Chương I. Bài 4+5. Phép quay và đối xứng tâm.

hocmaivn

Tags: Hocmai.vn, eLearning, Giáo dục, Học trực tuyến, Bài giảng điện tử, Trường học Thời đại Số, Lớp 11

Đăng ngày 29-11-2007

Hình học 11. Chương I. Bài 4+5. Phép quay và đối xứng tâm.

Bình luận (1)