Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8.3

Tags: múa, 8-3, thcs, ca múa

Đăng ngày 21-03-2008
Nội dung thi: "Hát về Bác" Ca sĩ Mai Trâm;Nhóm múa 4 con công múa minh hoạ.

Bình luận (1)