Sorry, this video is not available in your country.

Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 8.3

Nguyễn Hoàng

Tags: múa, 8-3, thcs, ca múa

Đăng ngày 21-03-2008

Nội dung thi: "Hát về Bác" Ca sĩ Mai Trâm;Nhóm múa 4 con công múa minh hoạ.

Bình luận (1)