Hồ Hoài Anh biểu diễn đàn bầu

Đăng ngày 08-04-2010
Hồ Hoài Anh biểu diễn đàn bầu với sự hỗ trợ của tay violin Trần Duy Quang.

Bình luận (1)