Sorry, this video is not available in your country.

Hồ Hoài Anh biểu diễn đàn bầu

Tin trong nước

Tags: Hồ Hoài Anh, Đàn bầu, Giải Cống Hiến

Đăng ngày 08-04-2010

Hồ Hoài Anh biểu diễn đàn bầu với sự hỗ trợ của tay violin Trần Duy Quang.

Bình luận (1)