Sorry, this video is not available in your country.

Hò Kéo Pháo

Tags: hò kéo pháo, ĐH mở, hát, bạn bè, kỷ niệm, đại học mở, CNTH, hợp xướng

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 10-04-2007

Hợp xướng: lớp 04 B5 khoa CNTH ĐH Mở
Design and Coppy by: Hoài Dương

Bình luận (1)