Sorry, this video is not available in your country.

Hồ sơ chiến tranh - Bao vây tập 1

Hoàng Anh Sơn

Tags: Hồ sơ chiến tranh, Bao vây tập 1, ho so chien tranh, Xô Viết, Nga, phát xít Đức, chien tranh

Đăng ngày 22-12-2008

Cuộc chiến giữa cái thiện của Hồng Quân Xô Viết với phát xít Đức

Bình luận (3)