Sorry, this video is not available in your country.

Hồ sơ chiến tranh - Bao vây tập 2

Hoàng Anh Sơn

Tags: Hồ sơ chiến tranh, Ho so chien tranh, chiến tranh, Phát xít Đức, bao vây, Bao vây

Đăng ngày 26-12-2008

Cuộc chiến của Hồng Quân Xô Viết chống lại Phát xít Đức

Bình luận (1)