Sorry, this video is not available in your country.

Hồ sơ chiến tranh - Bao vây tập 4

Hoàng Anh Sơn

Tags: Hồ sơ chiến tranh, Bao vây tập 4, ho so chien tranh, Xô Viết, Nga, phát xít Đức, chien tranh

Đăng ngày 13-01-2009

Cuộc chiến giữ Hồng Quân Liên Xô và Phát Xít đức.

Bình luận (0)