Hổ và Cá sấu

Đăng ngày 11-03-2007
Ghê lắm đó, bạn nghĩ ai thắng

Bình luận (4)