Clip đã bị xóa!

Hoa Hậu Ngọc Trinh lúng túng cởi đồ trên sân khấu

Hoa Hậu Ngọc Trinh lúng túng cởi đồ trên sân khấu
hoangson

Ngày đăng 07-04-2012

Không hiểu do chiếc áo hay vì gì mà Ngọc Trinh lúng túng khi cởi đồ như vậy?