Clip đã bị xóa!

Hoa nắng -Giọng miền Tây hát nì (her her)

Hoa nắng -Giọng miền Tây hát nì (her her)
VuonTinhNhan

Ngày đăng 24-04-2008

Hì hát thì ko hay nhưng nhìn đẹp chai nên post ^^ Bà kon ủng hộ nhé Nghĩa ơi cố lên Tao ủng hộ mày đó cố lên ( MẶC DÙ mày hát tệ hơn tao hì )