Hoa nắng -Giọng miền Tây hát nì (her her)

Đăng ngày 24-04-2008
Hì hát thì ko hay nhưng nhìn đẹp chai nên post ^^ Bà kon ủng hộ nhé
Nghĩa ơi cố lên Tao ủng hộ mày đó cố lên ( MẶC DÙ mày hát tệ hơn tao hì )

Bình luận (1)