Sorry, this video is not available in your country.

Hoa nắng -Giọng miền Tây hát nì (her her)

Xen

Tags: Hoa nắng - Nghĩa

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 24-04-2008

Hì hát thì ko hay nhưng nhìn đẹp chai nên post ^^ Bà kon ủng hộ nhé
Nghĩa ơi cố lên Tao ủng hộ mày đó cố lên ( MẶC DÙ mày hát tệ hơn tao hì )

Bình luận (1)