Sorry, this video is not available in your country.

Hòa tấu đàn ghi ta sáo - Đội Biển Đông

hongvan83

Tags: Chúng tôi là chiến sĩ, 21/2/2009, Hòa tấu đàn ghi ta sáo, Đội Biển Đông

Đăng ngày 31-03-2009

Chúng tôi là chiến sĩ ngày 21/2/2009, tiết mục nụ cười chiến sĩ lần này giới thiệu cho các bạn Hòa tấu đàn ghi ta sáo, Đội Biển Đông

Bình luận (0)