Clip đã bị xóa!

Hòa tấu đàn ghi ta sáo - Đội Biển Đông

Hòa tấu đàn ghi ta sáo - Đội Biển Đông
hongvan83

Ngày đăng 31-03-2009

Chúng tôi là chiến sĩ ngày 21/2/2009, tiết mục nụ cười chiến sĩ lần này giới thiệu cho các bạn Hòa tấu đàn ghi ta sáo, Đội Biển Đông